O licie i jego potencjalnym zastosowaniu, jako suplementu diety w leczeniu boreliozy, stwardnienia rozsianego, stwardnienia zanikowego bocznego, alkoholizmu, skłonności samobójczych i kilku innych chorób.

Lego heads

Większości osób kojarzy lit głównie z psychiatrią. I słusznie. Lit jest nadal jednym z podstawowych preparatów w leczeniu ostrej mani i w leczeniu profilaktycznym zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, zwanego kiedyś psychozą maniakalno- depresyjną.

Co ciekawe, pomimo, że lit jest stosowany w psychiatrii od prawie 50 lat, to nadal kontrowersyjnym pozostaje zagadnienie, jakie dawki litu są skuteczne i bezpieczne.

Lit jest fascynującym pierwiastkiem. Czy wiecie, że wysokie stężenie w wodzie pitnej redukuje ryzyko samobójstw około dwukrotnie? Co więcej badania przeprowadzone w Teksasie, udowodniły, że istnieje nie tylko ścisła korelacja pomiędzy stężeniem litu w wodzie pitnej a ilością samobójstw, ale także ilością rozbojów, gwałtów czy nadużywania niektórych narkotyków.

Dla wielu spośród Was może być szokujące uświadomienie sobie, że spory odsetek ludzkich zachowań może wynikać nie tyle od świadomych decyzji, tylko zależeć, na przykład, od…stężenia litu w wodzie pitnej.

Równie szokujące dla wielu osób będzie to, że poprzez regulację stężenia minerałów ( nie tylko litu) i witamin ( np. podając odpowiednie dawki Vit. D3) można znacząco wpływać na profil psycho- społeczny człowieka.

W przypadku litu bardzo obiecujące są także badania dotyczące uzależnień od alkoholu. W jednym z nich uzyskano bardzo budujące wyniki– wieloletni alkoholicy po zastosowaniu suplementacji litem- przestawali spożywać alkohol.

Czy wiecie, że leczenie litem może zapobiegać encefalopatii, czyli uszkodzeniu mózgu przez czynniki różnego pochodzenia, którego skutkiem mogą być różnego rodzaju zaburzenia zachowania, zwane charakteropatią?

Terapia litem jest tania, łatwo dostępna i znacząco zmniejsza na przykład skutki wylewów, niedokrwienia, urazów czaszkowo- mózgowych i przyśpiesza regenerację po zabiegach neurochirurgicznych.

Co ciekawe, wiele badań dowodzi, że dzięki temu taniemu suplementowi także „lepiej myślimy.”

Czy wiecie, że obecność litu w wodzie pitnej poza tym, że jak wspomniałem wyżej, zmniejsza ilość prób samobójczych, rozbojów, gwałtów czy nadużywania alkoholu i narkotyków, to zwiększa także średnią długości życia populacji ludzi i zwierząt na danym terenie, między innymi poprzez zmniejszenie ryzyka zachorowań na różne nowotwory.

Chlorek litu cofa zaawansowaną miażdżycę u myszy i znacznie spowalnia rozwój stwardnienia bocznego zanikowego u ludzi…W praktyce postęp choroby u pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne, którzy otrzymywali lit przez 15 miesięcy uległ znaczącemu spowolnieniu i był porównywalny z okresem 1-2 miesięcy u pacjentów, którzy litu nie otrzymywali.

Podobnych efektów można oczekiwać ( badania są w toku) w przypadku innych chorób neurodegeneracyjnych np. stwardnienia rozsianego, choroby Alzheimera i Parkinsona, które, jak wiecie, coraz większa ilość badaczy wiąże z przewlekłym zakażeniem krętkami z rodzaju Borrelia.

Lit moduluje także odpowiedź zapalną i immunologiczną w obrębie OUN i dlatego bywa stosowany w leczeniu neuroboreliozy przebiegającej z zaburzeniami nastroju i procesów poznawczych.

ALE, jak to ujął był onegdaj jeden z klasyków, PO TRZYKROĆ ALE…

W większości materiałów, w tym ulotkach, dotyczących leczenia litem, w dawkach leczniczych, a nawet w przypadku co poniektórych suplementów zawierających niewielkie dawki litu, czytamy, że stosowanie tego pierwiastka może wiązać się z występowaniem potencjalnie śmiertelnych powikłań.

Lit może wykazywać toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), nerki, tarczycę oraz może działać teratogennie, czyli powodować wady rozwojowe płodu. Wszystkie powyższe powikłania mogą potencjalnie zagrażać życiu.

Stosowanie litu może wiązać się również z występowaniem licznych, niezagrażających życiu, niemniej jednak bardzo uciążliwych objawów niepożądanych. Najczęstszymi są drżenie, poliuria (oddawanie nadmiernych ilości moczu), suchość w ustach, nudności, senność, zaostrzenie zmian trądzikowych i łuszczycowych oraz zaburzenia procesów poznawczych.

Toksyczne działanie litu na OUN wiąże się z największą śmiertelnością.

Umiarkowane zatrucie litem objawia się występowaniem niepokoju, drażliwości i nadmiernej sedacji.

Przy ciężkim zatruciu mogą występować majaczenie, ataksja, drżenia grubofaliste, napady drgawkowe, a w skrajnych przypadkach śpiączka i zgon.

Największą grupą leków, które mogą potencjalnie wchodzić w istotne klinicznie interakcje z litem są leki moczopędne oraz pochodne imidazolowe, szczególnie metronidazol i tinidazol, które bywają stosowane w leczeniu boreliozy.

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen i naproksen mogą zwiększyć poziom litu we krwi, co może nasilać objawy niepożądane i ryzyko wystąpienia objawów zatrucia.

Poziom litu przy nagłym odstawieniu kofeiny u kawoszy leczonych litem, przyjmujących wcześniej przewlekle znaczne dawki kofeiny, może wzrosnąć o 24%, teoretycznie zwiększając ryzyko wystąpienia objawów zatrucia.

Jak widać stosowanie litu, nawet w niewielkich dawkach, może wiązać się– jak w przypadku każdego leku– z występowaniem objawów niepożądanych. Dlatego współpraca z lekarzem przy ewentualnym wdrożeniu leczenia i doborze właściwej dawki, znacznie poprawia skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Reklamy